Rodzice
W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy ubezpieczenie NNW dla uczniów w firmie PZU S.A. z siedzibą w Warszawie. Ubezpieczeniem są objęte dzieci, których rodzice dokonali dobrowolnego zgłoszenia.

Dane polisy:
polisa: seria PZU Edukacja, nr 1022551447,
okres ubezpieczenia: od 01.09.2018 do 31.08.2019.

W celu zgłoszenia szkody proszę postępować zgodnie z instrukcją zawartą na stronie: https://zgloszenie.pzu.pl/