O szkole

DYREKTOR
Magdalena Klimczak

 

JĘZYK POLSKI
Marzena Micorek

 

JĘZYK ANGIELSKI
Irmina Doległo
Marta Konarska-Kijowska
Sonia Głąbicka
Iwona Grychtoł

 

JĘZYK HISZPAŃSKI
Ewa Jaśkiewicz
Magdalena Lesiak-Linnert

 

JĘZYK FRANCUSKI
Katarzyna Łukaszewska

 

JĘZYK WŁOSKI
Agnieszka Kawa

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Ewa Kłusek

 

BIOLOGIA
Dominika Bielec

 

FIZYKA
Joanna Baron

 

FILOZOFIA
Justyna Moruś

 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Ewa Kłusek

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Józef Koźmiński
Rafał Nalborczyk
Maria Lech
Jarosław Walaszek
Łukasz Rakszawski
Jacek Ratuszyński

 

DORADZTWO ZAWODOWE
Marcin Ołenicz

 

PIELĘGNIARKA
Urszula Polak

SEKRETARZ SZKOŁY
Dariusz Baścik
Barbara Gancarczyk

 

MATEMATYKA
Piotr Szlagor
Przemysław Szlagor

 

NATIVE SPEAKER
Marissa Warner  
Khanna Shitij

 

JĘZYK NIEMIECKI
Magdalena Legun
Aleksandra Byrska-Cebrat  

 

JĘZYK ROSYJSKI
Izabela Milewska-Barcik

 

HISTORIA
Ewa Kłusek

 

GEOGRAFIA
Monika Kaczmarczyk

 

CHEMIA
Magdalena Lasek
Anna Rzyman

 

INFORMATYKA
Sonia Głąbicka

 

WIEDZA O KULTURZE
Katarzyna Szczerba

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Marek Mandrak

 

RELIGIA
Dobrosława Fijak
Mateusz Pietrzak

 

PEDAGOG
Marcin Ołenicz