Oferta edukacyjna
Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Kopalińskiego proponuje atrakcyjny i ciekawy program nauczania, opracowany z myślą o przyszłości swoich absolwentów.

Oferujemy:
 • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną, anglojęzyczną kadrę nauczycielską,
 • naukę matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, informatyki oraz podstaw przedsiębiorczości w języku polskim i angielskim [więcej],
 • rozszerzony program zajęć z języka angielskiego - 10 godzin tygodniowo,
 • w trzyletnim cyklu kształcenia przygotowanie uczniów do międzynarodowych egzaminów Cambridge English:
  • - Advanced English 
  • - Business English
  • - Proficiency in English [więcej]
 • indywidualne profile nauczania - możliwość układania własnego profilu i jego modyfikacji w trakcie nauki - u nas możesz uczyć się na poziomie rozszerzonym nawet 4 lub więcej przedmiotów w nietypowych zestawieniach, np. polskiego, matematyki i biologii, albo geografii, historii sztuki i filozofii, albo chemii, biologii, fizyki i polskiego. Możliwości jest wiele, ograniczają je jedynie długość dnia i tygodnia [więcej].
 • wysoki poziom nauczania ułatwiający kontynuację nauki na studiach w kraju i za granicą (co roku 100% naszych absolwentów zdaje egzamin maturalny),
 • wymiany międzynarodowe [więcej],
 • model wychowawczy oparty na uniwersalnych wartościach,
 • naukę w klasach kilkunastoosobowych,
 • języki obce (do wyboru przez ucznia): niemiecki, hiszpański, włoski, francuski lub rosyjski,
 • zwiększoną ilość godzin języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym,
 • pomoc w aplikowaniu na uczelnie zagraniczne,
 • stypendia dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
 • nieodpłatną edukację dla laureatów międzyszkolnego konkursu z języka angielskiego Linguist [więcej].
 • zaangażowanie nauczycieli i przyjazną atmosferę, która sprzyja osiąganiu bardzo dobrych wyników w nauce.
 • atrakcyjny program zajęć pozalekcyjnych: koło tłumaczeniowe, zajęcia przygotowujące do egzaminów Cambridge English, koło filmowe.

Uczniowie mają do dyspozycji:
 • sale dydaktyczne wyposażone w sprzęt multimedialny,
 • mobilny sprzęt komputerowy,
 • salę gimnastyczną. 

Ponadto proponujemy:

 • letnie i zimowe obozy sportowe (m.in. żeglarski, narciarski),
 • w ramach wychowania fizycznego - zajęcia na basenie i lodowisku,
 • szkolny wolontariat [więcej].