O szkole
Dyrektor Magdalena Klimczak
Wicedyrektorzy Jolanta Domagała, Piotr Szlagor
Sekretarze Dariusz Baścik, Barbara Gancarczyk, Małgorzata Rakoczy
Język polski Agnieszka Kopocińska, Marzena Micorek
Język angielski Irmina Doległo, Sonia Głąbicka, Iwona Grychtoł, Dorota Żołnowska
Język niemiecki Łukasz Kolaniak, Magdalena Legun, Agata Sobolewska
Język hiszpański Adriana Czuj, Rafał Kordiak, Ricardo Muñoz, Renata Wala
Język francuski Katarzyna Łukaszewska
Język rosyjski Izabela Milewska-Barcik
Język włoski Agnieszka Kawa
Native Speaker-jezyk angielski Manuel Amado, Marissa Warner
Native Speaker-język hiszpański Ricardo Muñoz
Historia Ewa Kłusek
Wiedza o społeczeństwie Ewa Kłusek
Matematyka Piotr Szlagor
Biologia Marcin Zarzycki
Geografia Monika Kaczmarczyk, Paulina Waleczek
Chemia Magdalena Lasek, Anna Rzyman
Fizyka Joanna Baron
Informatyka Sonia Głąbicka
Wychowanie fizyczne Barbara Cieślar, Maria Lech, Łukasz Rakszawski, Jarosław Walaszek, Dariusz Szromba, Dominik Chmiel, Michał Macner, Szymon Wróbel
Podstawy przedsiębiorczości Sylwia Dyla
Edukacja dla bezpieczeństwa Marek Mandrak
Religia Agnieszka Caputa
Elyka Marzena Micorek
Pedagog Marcin Ołenicz
Psycholog Anna Bobek
Doradztwo zawodowe Marcin Ołenicz
Pielęgniarka Małgorzata Korzonkiewicz