Uczniowie
Niczego wielkiego nie osiągnie się bez wielkich ludzi. A ludzie stają się wielcy, kiedy zdecydują się takimi stać.” (Gaulle)

Z połączenia pasji, talentu i ciężkiej pracy uczniów i nauczycieli rodzą się kolejne sukcesy potwierdzające nie tylko wysoki poziom nauczania, jaki oferują nasze Szkoły, ale i atmosferę otwartości, kreatywności, wsparcia i inspiracji, w której możliwe jest podejmowanie nowych, często bardzo trudnych wyzwań. Poniżej prezentujemy zaledwie część osiągnięć, wyróżnień, zdobytych tytułów i certyfikatów. 

Z oczywistych względów skupiamy się na wydarzeniach cyklicznych, w których odnoszenie sukcesów staje się już swego rodzaju tradycją, a zwycięzców liczy się w dziesiątkach. Nie oznacza to jednak, iż nie doceniamy jednorazowych wyróżnień w różnych dyscyplinach. O wszystkich z dumą piszemy na bieżąco w Aktualnościach, chyląc czoła przed ich zdobywcami.

Wszystkie wysiłki społeczności Kopalińskiego oraz ich efekty znajdują odzwierciedlenie w corocznym rankingu czasopisma „Perspektywy”, w którym nasze liceum od lat zajmuje wysoką pozycję, lokując się w gronie czterdziestu najlepszych szkół w województwie i pięciu - w Bielsku Białej. 

O pozycji w owym rankingu decydują szeroko rozumiane osiągnięcia - wyniki olimpiad, konkursów i matur. A te ostatnie mamy w Kopalińskim bardzo wysokie. Każdego roku uśrednione rezultaty naszych absolwentów z poszczególnych przedmiotów są o wiele wyższe niż średnie wyniki w kraju, województwie czy mieście. Największe różnice widać w przypadku języka angielskiego na wszystkich poziomach, innych języków obcych, języka polskiego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie czy fizyki.

Uczniowie Kopalińskiego jako szkoły dwujęzycznej mogą również przystąpić do egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów (biologia, matematyka, chemia, historia, fizyka, geografia) w języku angielskim. Wysokie wyniki tych zmagań gwarantują pomyślność w rekrutacji na najlepsze uczelnie w kraju i za granicą. Najczęściej wybieranym z powyższej listy przedmiotów maturalnych jest matematyka, a jej średni wynik wynosi ok. 85%.

Ważniejsze osiągnięcia ostatnich lat:

Olimpiady 

Tytuły finalistów czy laureatów różnorodnych olimpiad to nie tylko prestiż i powód do dumy, ale i cenne karty przetargowe w rekrutacji na najlepsze uczelnie w kraju i za granicą. Nasi uczniowie zdobyli już te wyróżnienia między innymi w Olimpiadzie Filozoficznej, Języka Francuskiego, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Historycznej czy Olimpiadzie Przedsiębiorczości otrzymując tym samym indeksy na najlepsze polskie uczelnie wyższe. 

Egzaminy Cambridge English

O randze tych międzynarodowych certyfikatów znajomości języka angielskiego nie trzeba nikogo przekonywać. Dzięki nim absolwenci Kopalińskiego łatwo dostają się na uczelnie zagraniczne czy zdobywają pracę na całym świecie. W każdej sesji kilkanaście osób zdobywa certyfikaty CAE oraz CPE, potwierdzając w ten sposób opanowanie języka Szekspira na poziomie native speakera. Równie cennym zaświadczeniem, o które ubiegają się nasi uczniowie, jest Business English - certyfikat ten potwierdza umiejętność posługiwania się językiem w środowiskach biznesowych.

Inne certyfikaty językowe

Dużą popularnością cieszą się także inne certyfikaty językowe. W ostatnich latach nasi uczniowie zdobyli między innymi zaświadczenia potwierdzające znajomość języka chińskiego (HSK), hiszpańskiego (DELE) czy francuskiego (DELF).

Konkurs Języka Angielskiego FOX, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR

Główne nagrody i wyróżnienia w obu tych konkursach co roku stają się udziałem uczniów Kopalińskiego. Są one ukoronowaniem przygotowań i pasji, która popycha wielu chętnych do udziału w tych wyjątkowych zmaganiach.

I Know America

To bardzo prestiżowy konkurs wiedzy o Stanach Zjednoczonych organizowany przez Ambasadę USA w Warszawie. W wyniku trudnych zmagań na trzech etapach ostatecznie tylko kilka osób zdobywa cenne nagrody. W tym elitarnym gronie jest już kilkoro naszych uczniów, którzy otrzymali między innymi możliwość odbycia stażu w ważnych instytucjach takich jak Amerykańska Izba Handlowa.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Każdego roku reprezentant naszej Szkoły odbiera to wyróżnienie, które ma nie tylko wymiar honorowy. Wiąże się ono bowiem z gratyfikacją finansową dla uczniów, których średnia ocen przekracza 5.0 lub mają na swym koncie inne, wybitne osiągnięcia.

Śląskie. Inwestujemy w talenty

Fundowane rokrocznie przez lokalnych włodarzy stypendium ma na celu wspieranie osób szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych lub języków obcych. Zdobycie go wiąże się jednak ze zwiększoną aktywnością na forum szkoły - organizowanie przedsięwzięć popularyzujących wskazane przedmioty oraz z dużym wkładem w rozwój własnych pasji i talentów. Nasi stypendyści skupiają się głównie na językach obcych, matematyce i geografii, a pod okiem nauczycieli-opiekunów dążą do realizacji opisanych w założeniach programu celów.

Ogólnopolski Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA

W tym konkursie wszystkie wyróżnienia są równorzędne. Młodzi autorzy wysyłają swoje prace- prozę lub poezję o dowolnej tematyce, a jury składające się ze znanych postaci świata kultury wybiera sto najlepszych. Miło nam zawsze, gdy w tym gronie jest ktoś „od nas”, a to powoli staje się regułą. 

Młodzieżowa Rada Miasta, Wojewódzki Sejmik Młodych

Te instytucje młodzieżowe przyciągają przede wszystkim uczniów zainteresowanych polityką, społeczników, pasjonatów oraz tych, którzy zamiast narzekać chcą zmieniać świat wokół siebie. Od kilku lat mamy swoich radnych i posłów, którzy godnie reprezentują Szkołę w tych uznanych już gremiach.

Zawody strzeleckie

Od kilku lat w naszym liceum działa drużyna strzelecka i choć jej skład jest dość zmienny - wszak nauka trwa tylko trzy lata - niemal za każdym razem nasi strzelcy wyborowi wracają z zawodów z wysokimi nagrodami zarówno w konkurencjach drużynowych jak i indywidualnych.

O wszystkich naszych osiągnięciach informujemy na bieżąco w Aktualnościach na stronie internetowej szkoły.