Uczniowie
Niczego wielkiego nie osiągnie się bez wielkich ludzi. A ludzie stają się wielcy, kiedy zdecydują się takimi stać.” (Gaulle)

Z połączenia pasji, talentu i ciężkiej pracy uczniów i nauczycieli rodzą się kolejne sukcesy potwierdzające nie tylko wysoki poziom nauczania, jaki oferują nasze Szkoły, ale i atmosferę otwartości, kreatywności, wsparcia i inspiracji, w której możliwe jest podejmowanie nowych, często bardzo trudnych wyzwań. Poniżej prezentujemy zaledwie część osiągnięć, wyróżnień, zdobytych tytułów i certyfikatów. 

Z oczywistych względów skupiamy się na wydarzeniach cyklicznych, w których odnoszenie sukcesów staje się już swego rodzaju tradycją, a zwycięzców liczy się w dziesiątkach. Nie oznacza to jednak, iż nie doceniamy jednorazowych wyróżnień w różnych dyscyplinach. O wszystkich z dumą piszemy na bieżąco w Aktualnościach, chyląc czoła przed ich zdobywcami.

Rankingi
Wszystkie wysiłki społeczności Kopalińskiego oraz ich efekty znajdują odzwierciedlenie w corocznym rankingu czasopisma „Perspektywy”, w którym nasze liceum od lat zajmuje wysoką pozycję, lokując się w gronie czterdziestu najlepszych szkół w województwie i pięciu - w Bielsku Białej. W 2019 nasze liceum zajęło 20 miejsce, w 2016 dwunaste, w 2014 trzynaste miejsce  wśród stu najlepszych liceów w województwie śląskim. O pozycji w owym rankingu decydują trzy kryteria: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

W czerwcu 2020r. Newsweek opublikował Ranking Liceów Ogólnokształcących, w którym autorzy  wzięli pod uwagę nie tylko wyniki matur i liczbę olimpijczyków, ale również oferowane przez szkołę języki obce i wpływ szkoły na osiągnięcia uczniów. W rankingu tym nasze liceum zajęło 15 miejsce na Śląsku i 95 w kraju. 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu Społeczno-Prawnych Olimpiad Przedmiotowych, Tematycznych i Interdyscyplinarnych 2020r. organizowanego przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe COPTIOSH w Białymstoku przyznała naszemu liceum tytuł Złotej Europejskiej Szkoły Praworządności RP za zajęcie XXVI miejsca w kraju  [ zobacz ].

Egzamin maturalny
Każdego roku uśrednione wyniki naszych absolwentów na egzaminie maturalnym zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym  z poszczególnych przedmiotów są o wiele wyższe niż średnie wyniki w kraju, województwie czy mieście. Największe różnice widać w przypadku języka angielskiego na wszystkich poziomach, innych języków obcych, języka polskiego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie czy fizyki. 
Uczniowie Kopalińskiego jako szkoły dwujęzycznej mogą również przystąpić do egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów tj. biologia, matematyka, chemia, historia, fizyka i geografia w języku angielskim. Wysokie wyniki tych zmagań gwarantują pomyślność w rekrutacji na najlepsze uczelnie w kraju i za granicą. Najczęściej wybieranym z powyższej listy przedmiotów maturalnych jest matematyka, a jej średni wynik wynosi ok. 85%.

Niezwykły sukces egzaminu maturalnego 2019r. dotyczy naszej absolwentki - Aleksandry Sulimy. Znalazła się ona w gronie 67 najlepszych polskich maturzystów spośród 247 230 zdających egzamin i została finalistką VI edycji Ogólnopolskiego Projektu "Matura na 100 procent" organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i Fundację "Zawsze Warto" [ zobacz ].

Olimpiady 
Tytuły finalistów czy laureatów różnorodnych olimpiad to nie tylko prestiż i powód do dumy, ale i cenne karty przetargowe w rekrutacji na najlepsze uczelnie w kraju i za granicą. Nasi uczniowie zdobyli już te wyróżnienia między innymi w Olimpiadzie Filozoficznej, Języka Francuskiego, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Historycznej czy Olimpiadzie Przedsiębiorczości otrzymując tym samym indeksy na najlepsze polskie uczelnie wyższe. 

Egzaminy Cambridge English
O randze tych międzynarodowych certyfikatów znajomości języka angielskiego nie trzeba nikogo przekonywać. Dzięki nim absolwenci Kopalińskiego łatwo dostają się na uczelnie zagraniczne czy zdobywają pracę na całym świecie. W każdej sesji kilkanaście osób zdobywa certyfikaty CAE oraz CPE, potwierdzając w ten sposób opanowanie języka Szekspira na poziomie native speakera. Równie cennym zaświadczeniem, o które ubiegają się nasi uczniowie, jest Business English - certyfikat ten potwierdza umiejętność posługiwania się językiem w środowiskach biznesowych.

Inne certyfikaty językowe
Dużą popularnością cieszą się także inne certyfikaty językowe. W ostatnich latach nasi uczniowie zdobyli między innymi zaświadczenia potwierdzające znajomość języka chińskiego (HSK), hiszpańskiego (DELE) czy francuskiego (DELF).

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Każdego roku reprezentant naszej Szkoły odbiera to wyróżnienie, które ma nie tylko wymiar honorowy. Wiąże się ono bowiem z gratyfikacją finansową dla uczniów, których średnia ocen przekracza 5.0 lub mają na swym koncie inne, wybitne osiągnięcia.

Styendium Prezydenta Miasta Bielska-BiałejStypendium przyznawane jest uczniom pobierającym naukę na terenie naszego miasta i jest rodzajem wsparcia przyznawanego za wybitne osiągnięcia naukowe, takie jak tytuły laureata ogólnopolskich konkursów przedmiotowych, olimpiad lub zdobyte medale i wyróżnienia w uznanych zmaganiach z różnorodnych dziedzin. W tym roku szkolnym uczeń klasy pierwszej naszego liceum - Paweł Pecyna - za wybitne osiągnięcia naukowe został nagrodzony tym stypendium.

Konkurs Języka Angielskiego FOX, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR
Główne nagrody i wyróżnienia w obu tych konkursach co roku stają się udziałem uczniów Kopalińskiego. Są one ukoronowaniem przygotowań i pasji, która popycha wielu chętnych do udziału w tych wyjątkowych zmaganiach.

I Know America
To bardzo prestiżowy konkurs wiedzy o Stanach Zjednoczonych organizowany przez Ambasadę USA w Warszawie. W wyniku trudnych zmagań na trzech etapach ostatecznie tylko kilka osób zdobywa cenne nagrody. W tym elitarnym gronie jest już kilkoro naszych uczniów, którzy otrzymali między innymi możliwość odbycia stażu w ważnych instytucjach takich jak Amerykańska Izba Handlowa.

Śląskie. Inwestujemy w talenty
Fundowane rokrocznie przez lokalnych włodarzy stypendium ma na celu wspieranie osób szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych lub języków obcych. Zdobycie go wiąże się jednak ze zwiększoną aktywnością na forum szkoły - organizowanie przedsięwzięć popularyzujących wskazane przedmioty oraz z dużym wkładem w rozwój własnych pasji i talentów. Nasi stypendyści skupiają się głównie na językach obcych, matematyce i geografii, a pod okiem nauczycieli-opiekunów dążą do realizacji opisanych w założeniach programu celów.

Ogólnopolski Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA
W tym konkursie wszystkie wyróżnienia są równorzędne. Młodzi autorzy wysyłają swoje prace- prozę lub poezję o dowolnej tematyce, a jury składające się ze znanych postaci świata kultury wybiera sto najlepszych. Miło nam zawsze, gdy w tym gronie jest ktoś „od nas”, a to powoli staje się regułą. 

Młodzieżowa Rada Miasta, Wojewódzki Sejmik Młodych
Te instytucje młodzieżowe przyciągają przede wszystkim uczniów zainteresowanych polityką, społeczników, pasjonatów oraz tych, którzy zamiast narzekać chcą zmieniać świat wokół siebie. Od kilku lat mamy swoich radnych i posłów, którzy godnie reprezentują Szkołę w tych uznanych już gremiach.

Zawody strzeleckie
Od kilku lat w naszym liceum działa drużyna strzelecka i choć jej skład jest dość zmienny - wszak nauka trwa tylko trzy lata - niemal za każdym razem nasi strzelcy wyborowi wracają z zawodów z wysokimi nagrodami zarówno w konkurencjach drużynowych jak i indywidualnych.
 
O wszystkich naszych osiągnięciach informujemy na bieżąco w Aktualnościach na stronie internetowej szkoły.