Oferta edukacyjna
Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Kopalińskiego proponuje atrakcyjny i ciekawy program nauczania, opracowany z myślą o przyszłości swoich absolwentów.

Oferujemy:
 • naukę matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki, filozofii oraz etyki w języku polskim i angielskim [więcej],
 • rozszerzony program zajęć z języka angielskiego - 9 godzin tygodniowo,
 • w tramach zajęć z języka angielskiego przygotowanie uczniów do międzynarodowych egzaminów Cambridge English:
  • - Advanced English 
  • - Business English
  • - Proficiency in English [więcej],
 • klasy profilowane:
  • - klasa z rozszerzonym językiem angielskim i biologią
  • - klasa z rozszerzonym językiem angielskim i matematyką
  pozostałe przedmioty w zakresie rozszerzonym realizowane są w ramach zajęć fakultatywnych [więcej],
 • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną, anglojęzyczną kadrę nauczycielską,
 • wysoki poziom nauczania ułatwiający kontynuację nauki na studiach w kraju i za granicą (co roku 100% naszych absolwentów zdaje egzamin maturalny),
 • wymiany międzynarodowe [więcej],
 • model wychowawczy oparty na uniwersalnych wartościach,
 • od klasy pierwszej języki obce (do wyboru przez ucznia): niemiecki, hiszpański, włoski, francuski lub rosyjski,
 • pomoc w aplikowaniu na uczelnie zagraniczne,
 • stypendia naukowe [więcej],
 • stypendia socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
 • nieodpłatną edukację dla laureatów międzyszkolnego konkursu z języka angielskiego Linguist [więcej],
 • zaangażowanie nauczycieli i przyjazną atmosferę, która sprzyja osiąganiu bardzo dobrych wyników w nauce,
 • opiekę wychowawcy, pedagoga szkolnego, psychologa, doradcy zawodowego i pielęgniarki [więcej],
 • atrakcyjny program zajęć pozalekcyjnych: koło tłumaczeniowe, koło ekonomiczne prowadzone z wykorzystaniem programu DECA Inc., https://www.deca.org/, zajęcia przygotowujące do olimpiad przedmiotowych oraz do egzaminów FCE, CPE i CAE, koło filmowe, koło strzeleckie i zajęcia sportowe.

Uczniowie mają do dyspozycji:
 • sale dydaktyczne wyposażone w monitory interaktywne i sprzęt multimedialny,
 • mobilny sprzęt komputerowy,
 • salę gimnastyczną. 

Ponadto proponujemy:

 • letnie i zimowe obozy sportowe (m.in. żeglarski, narciarski),
 • w ramach wychowania fizycznego - zajęcia na basenie,
 • szkolny wolontariat [więcej].