Rodzice
Pedagog szkolny
Dorota Ślusarczyk

Pedagog specjalny
Agnieszka Barczyk, Monika Górny

Doradca zawodowy
Marcin Ołenicz 

Psycholog
Anna Bobek

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska
Katarzyna Kocoń
 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i rodziców dostępna jest również w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bielsku-Białej przy ul. Słowackiego 45. Porady są bezpłatne, konieczne jest umówienie spotkania: tel. 33 812 50 78.