Rodzice
  • zniżki dla rodzeństw uczęszczających w tym samym roku szkolnym do Dwujęzycznych Szkół im. W. Kopalińskiego,
  • jednorazowa bezzwrotna kwota wpisowego - 500 zł dla absolwentów Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej im. W. Kopalińskiego,
  • w klasie czwartej zwolnienie z opłaty czesnego za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień.

Opłaty za edukację w szkole należy dokonywać do 10. dnia każdego miesiąca na konto szkoły: ING Bank Śląski 33 1050 1070 1000 0022 7267 5568 lub w kasie szkoły.