Oferta edukacyjna
Wybierając naszą szkołę, uczniowie najczęściej mają ambitne plany na przyszłość, niejednokrotnie związane ze studiami za granicą lub na prestiżowych uczelniach w kraju. Usiłując im dopomóc, szkoła oferuje szeroką gamę fakultetów, które umożliwiają kompleksowe przygotowanie się do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z wielu przedmiotów.

Od września 2019 roku, czyli od czasu obowiązywania nowej podstawy programowej uczniowie naszego liceum realizują w systemie klasowym co najmniej dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym. Jeden z nich - obowiązkowy dla wszystkich język angielski w wymiarze 9 godzin tygodniowo - prowadzony jest od klasy pierwszej. Drugi przedmiot to biologia, bądź matematyka do wyboru. Dodatkowo każdy uczeń może uczęszczać na wybrane przez siebie fakultety z pozostałych przedmiotów, dokonując ich wyboru przez pryzmat planów na przyszłość i zdawanych na maturze egzaminów. 

Zajęcia fakultatywne realizowane są w małych grupach (często nawet jednoosobowo), z takich przedmiotów jak:  matematyka, język polski, historia, wos, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, filozofia, historia sztuki oraz języki obce. 

Ten optymalny model gwarantuje doskonałe przygotowanie do egzaminów, a jednocześnie pozwala uczniom w ramach jednej klasy realizować wybrane przez siebie i interesujące ich przedmioty. Można zatem układać własny profil kształcenia, a także go modyfikować w trakcie nauki.