Oferta edukacyjna

"Vive Moribus Praeteritis Loquere Verbis Praesentibus"
– "Żyj według starych obyczajów, mów językiem świata współczesnego"


Dwujęzyczność to termin pochodzący od słowa bilingwizm oznaczający umiejętność komunikowania się za pomocą dwóch języków. Zaletą i główną cechą dwujęzyczności naszej szkoły  jest to, że język angielski traktowany jest w niej równorzędnie z językiem ojczystym. To narzędzie codziennej komunikacji uczniów i nauczycieli, a nie jeden z wielu przedmiotów. 
W nauczaniu dwujęzycznym stosujemy  metodę CLIL  polegającą  na zintegrowaniu kształcenia przedmiotowo-językowego, czyli wykorzystaniu drugiego języka do nauki i nauczania zarówno przedmiotu, jak i samego języka. Nauczyciele realizujący dwujęzyczność w naszym liceum posiadają odpowiednie wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne. 

Jak „działa” dwujęzyczność? - czyli o różnych sposobach realizacji nauczania w dwóch językach jednocześnie.
 • Nauczanie języka angielskiego odbywa się w wymiarze dziewięciu godzin tygodniowo. W ramach tych godzin realizowane są m.in. zajęcia z kulturoznawstwa krajów anglosaskich oraz zajęcia z native speakerem, których treść koreluje z tematyką prowadzoną przez nauczyciela - anglistę.
 • Język angielski obecny jest podczas większości prowadzonych w szkole lekcji z różnych przedmiotów takich jak matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, etyka czy filozofia.
 • Prezentacje i referaty przygotowywane przez uczniów realizowane są dwujęzycznie lub wyłącznie w języku angielskim.
 • Lekcje wzbogacone są o multimedia i filmy lub ich fragmenty w języku angielskim. W starszych klasach uczniowie oglądają i recenzują filmy w oryginalnych wersjach językowych, czytają artykuły z zagranicznych czasopism i prasy fachowej, słuchają i tłumaczą teksty piosenek, itp.
 • W ramach lekcji języka polskiego we fragmentach czytane są w oryginale utwory Dickensa, Szekspira, Orwella, Conrada, Byrona oraz angielskie wersje powieści autorów takich jak Camus czy de Saint- Exupery.
 • Wpisany już w tradycję Kopalińskiego Szkolny Koncert Talentów pozwala m. in. śpiewającym w języku Beatlesów „pokazać się” społeczności szkolnej. Nierzadko prezentują oni własne kompozycje. Równie chętnie sięgają po covery bardziej znanych artystów.
 • Szkoła przygotowuje do wszystkich typów egzaminów Cambridge. Nasi uczniowie z sukcesami przystępują do egzaminów CAE oraz CPE [więcej].
 • W ramach zajęć z podstaw przedsiębiorczości licealiści przygotowywani są do egzaminu Business English.
 • Wszyscy uczniowie naszego Liceum chętnie (choć nie jest to dla nich obowiązkowe) przystępują do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Średni wynik rokrocznie wynosi ok. 100%.
 • Nasi uczniowie przygotowywani są i z sukcesami zdają tzw. maturę dwujęzyczną z języka angielskiego - egzamin o poziomie porównywalnym z egzaminem CAE. Matura ta pozwala na udział w rekrutacji na uczelnie zagraniczne, które nasi abiturienci często wybierają. Wyniki tej matury są również bardzo korzystnie przeliczane przez polskie uczelnie, co znacznie ułatwia rekrutację. 
 • Matura dwujęzyczna obejmuje również przedmioty, które w liceum są realizowane dwujęzycznie. Uczniowie Kopalińskiego mogą zdawać te przedmioty również w języku angielskim.
 • Doskonałym „źródłem żywego języka” są wymiany międzynarodowe. Jeszcze zanim uczniowie wyjadą do swoich „hostów”, prowadzą z nimi korespondencję, zapoznając się z rodzinami, u których spędzą tydzień. Podczas pobytu posługują się wyłącznie językiem angielskim. Po powrocie najczęściej kontynuują znajomości przy pomocy choćby portali społecznościowych [więcej].
 • Szkoła uczestniczy i zachęca uczniów do partycypowania w różnego rodzaju projektach międzynarodowych (Enter Your Future, PenFriends, TC4PI). Zapraszamy na lekcje i spotkania studentów i nauczycieli z różnych stron świata, aby przybliżyli naszym uczniom reprezentowaną przez siebie różnorodność kulturową. Za każdym razem goście są pod dużym wrażeniem umiejętności językowych uczniów Kopalińskiego [więcej]. 

Dlaczego warto uczyć się dwujęzycznie:
 • kształcenie dwujęzyczne daje większe możliwości studiowania za granicą,
 • można także studiować wybrany kierunek w Polsce w języku angielskim, uzyskując podwójny dyplom uczelni wyższej, co automatycznie zwiększa atrakcyjność młodzieży na rynku pracy,
 • swoboda podróżowania do innych krajów – brak bariery językowej, ułatwiona komunikacja,
 • szersze perspektywy zawodowe – nieograniczone możliwości w wyborze kariery zawodowej są otwarte tylko przed osobami, które potrafią znakomicie radzić sobie w więcej niż jednej społeczności,
 • rozwój postaw społecznych uczniów, takich jak tolerancja, szacunek dla drugiego człowieka, otwartość na różne kultury i zachowania, kształtowanie własnej tożsamości i osobowości.