Oferta edukacyjna
Czym charakteryzują się egzaminy językowe?

Egzaminy Cambridge English są dobrze znane na całym świecie i uznawane przez szkoły, uniwersytety oraz pracodawców z sektora prywatnego i publicznego we wszystkich krajach anglojęzycznych. Zdany egzamin Cambridge English daje honorowany na całym świecie certyfikat, potwierdzający znajomość języka angielskiego zgodny ze Skalą Poziomów Rady Europy (CEFR):


Egzamin Cambridge English: First jest znany także pod nazwą First Certificate in English (FCE). Egzamin ten pokazuje, że znasz angielski wystarczająco dobrze, by pracować lub uczyć się w środowisku anglojęzycznym. Poziom zaawansowania językowego: Upper intermediate (Średnio zaawansowany) = B2.

First Certificate in English (FCE):
 • jest uznawany przez ponad 150 uczelni wyższych w Polsce i 2.000 uczelni zagranicznych,
 • zwalnia z lektoratu z języka angielskiego na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich,
 • honorują go pracodawcy,
 • pozwala zaliczyć zajęcia z języka angielskiego na studiach w Polsce, otrzymać zwolnienie z egzaminów końcowych z języka angielskiego oraz brać udział w programach wymiany międzyuczelnianej,
 • w połączeniu z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć języka angielskiego w przedszkolach oraz w klasach 1–3 szkoły podstawowej w Polsce,
 • jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników polskiej służby cywilnej,
 • jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie znajomości
      języka angielskiego wymaganej od pilotów wycieczek,
 • umożliwia studia pierwszego stopnia w języku angielskim w krajach nieanglojęzycznych.

Egzamin Cambridge English: Advanced jest znany także pod nazwą Certificate in Advanced English (CAE). Poświadcza on znajomość języka angielskiego na poziomie oczekiwanym od profesjonalisty pracującego w biznesie lub studenta studiów licencjackich. Poziom egzaminu: Advanced (Zaawansowany) = C1.

Certificate in Advanced English (CAE):
 • jest honorowany przez ponad 6.000 instytucji na całym świecie, w tym uczelnie wyższe, pracodawców i instytucje rządowe,
 • pozwala zaliczyć zajęcia z języka angielskiego na studiach w Polsce, otrzymać zwolnienie z egzaminów końcowych z języka angielskiego oraz brać udział w programach wymiany międzyuczelnianej,
 • w połączeniu z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć języka
angielskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich w Polsce,
 • jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej,
 • jest honorowany przez MSZ jako potwierdzenie umiejętności językowych do nadania stopnia dyplomatycznego,
 • jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
 • Egzamin ten przydatny jest w rekrutacji na uczelnie wyższe w Wielkiej Brytanii, USA Kanadzie i Australii.

Egzamin Cambridge English: Proficiency znany jest także jako Certificate of Proficiency in English (CPE). Certyfikat językowy potwierdzający osiągnięcie najwyższego poziomu znajomości języka angielskiego. Poświadcza on biegłe opanowanie języka angielskiego i możliwość posługiwania się nim płynnie w wymagających sytuacjach w środowisku akademickim i zawodowym. Poziom egzaminu: Proficient (Biegły) = C2.

Certificate of Proficiency in English (CPE) umożliwia m.in.:
 • podjęcie studiów podyplomowych lub doktoranckich na anglojęzycznych uniwersytetach,
 • prowadzenie negocjacji biznesowych na poziomie menedżerskim w międzynarodowych kontekstach biznesowych,
 • rozumienie złożonych aspektów wielorakich form pisarskich,
 • prowadzenie rozmów wymagających użycia języka obcego na poziomie abstrakcyjnym i emocjonalnym,
 • rozwijanie umiejętności językowych przydatnych do używania języka angielskiego w złożonych kontekstach biznesowych i akademickich.


Egzaminy Cambridge English różnią się od egzaminu maturalnego z języka angielskiego, dlatego też konieczne jest poznanie struktury wybranego egzaminu, typów zadań oraz oswojenie się z formą części ustnej. Dla naszych uczniów, którzy podejmą się wyzwania, jakim jest przygotowanie do egzaminu językowego zorganizowano w szkole cotygodniowe, dodatkowe zajęcia. Program zajęć obejmuje m.in. poznanie struktury wybranego egzaminu, przegląd filmików z prezencjami części ustnej, rozwiązywanie przykładowych testów, symulacje ustnej części egzaminu oraz ćwiczenie umiejętności językowych. Nauczyciele prowadzący zajęcia udostępniają materiały dydaktyczne, przestawiają najlepsze pozycje wydawnicze z przykładowymi testami, udzielają wskazówek koniecznych do zdania egzaminu na jak najwyższym poziomie. W celu jak najlepszego przygotowania uczniów do egzaminów Cambridge English szkoła współpracuje z British Council. W ramach tej współpracy korzystamy z Addvantage - Programu Partnerskiego British Council dla szkół, które każdego roku rejestrują kandydatów na egzaminy. Dzięki tej współpracy szkoła otrzymuje:
  • całoroczną opiekę koordynatora programu, który zaopatruje szkołę w materiały informacyjne, ulotki, prezentacje i plakaty,
  • rabaty na egzaminy i możliwość przeprowadzania ich w szkole (przy zarejestrowaniu odpowiedniej liczby kandydatów),
  • zestawy testów egzaminacyjnych z poprzednich lat,
  • dla kandydatów przystępujących do FCE, FCE for Schools i CAE – bezpłatny dostęp do egzaminacyjnej platformy internetowej British Council Road to Success.

więcej na: www.britishcouncil.pl/egzaminy
Good luck !