Oferta edukacyjna
Enter You Future. Ideą projektu Enter You Future realizowanego przez międzynarodową organizację studencką AIESEC działającą przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach jest szerzenie idei kreatywnej przedsiębiorczości oraz uczenie polskiej młodzieży tolerancji wobec innych kultur i religii świata. Program ten zachęca do aktywności, wychodzenia z własną inicjatywą oraz odkrywania własnego potencjału i wzbudzenia chęci jego realizacji.
Równie ważnym celem projektu jest umożliwienie uczniom kontaktu z różnorodnymi kulturami i religiami. W każdym zakątku naszego globu żyją ludzie o różnych tradycjach i sposobach bycia, zaś każda z tych osób ma inne spojrzenie na świat i żyje według innych wartości. Dlatego też działania AIESEC umożliwiają uczniom naszej szkoły doświadczenie różnic kulturowych i wynikających z nich różnorodności, które pozwalają obcować w międzynarodowym środowisku. Wspólna zabawa, rozmowy i wymiana poglądów ze studentami - praktykantami wpływają na poszerzenie horyzontów, otwarcie się na świat oraz pogłębianie wiedzy o krajach, z których pochodzą nasi goście. Do tej pory w naszej szkole gościli studenci - praktykanci AIESEC z Etiopii, Pakistanu, Kanady, Wietnamu, Brazylii, Korei, Indonezji, Chin, Filipin i Singapuru. Zajęcia prowadzone przez studentów mają formę wykładu i warsztatów dotyczących historii, kultury i tradycji krajów, z których przybyli. Ich zadaniem jest również przybliżenie działalności AIESEC i zachęcenie do ściślejszej współpracy z organizacją po podjęciu studiów uniwersyteckich. Wykład i warsztaty są prowadzone w języku angielskim. Ich celem jest nie tylko przybliżenie kultury i tradycji innych krajów, ale również poszerzenie kompetencji językowych naszych uczniów. Informacje dotyczące współpracy z AIESEC oraz pobytu studentów w naszej szkole są zamieszczane w Aktualnościach na stronie internetowej szkoły.


TC4PI (Teacher Competences for Plurilingual Integration) - Kompetencje nauczycieli dla Różnojęzycznej Integracji - to projekt realizowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Naucztcieli WOM w Bielsku-Białej oraz partnerskie instytucje w Turcji, Republice Czeskiej, Hiszpanii i na Litwie. Szkoły Kopalińskiego miały przyjemność uczestniczyć w pracach nad projektem. W ramach projektu w szkole gościliśmy nauczycieli z Istambułu, Wilna i Usti nad Łabą w 2014r., zaś nasi nauczyciele prowadzili zajęcia w szkołach partnerskich, przygotowując wspólne lekcje. Nasza kadra miała między innymi możliwość współpracowania z kolegami z Turcji, Litwy oraz Hiszpanii podczas wizyty w Wilnie, gdzie prowadzili zajęcia. Pokłosiem projektu był między innymi:
  • Plurilingual Week (opisany szerzej w Aktualnościach),
  • udział w międzynarodowej wystawie „A Day in the Life of Plurilingualism”,
  • wizyty gości ze szkół partnerskich oraz możliwość uczestnictwa w prowadzonych przez nich lekcjach.
Projekt ten stanowi odpowiedź na wymagania, jakie niesie XXI wiek, czyli pojawienie się młodzieży z różnych kultur, wychowanej w różnych środowiskach językowych, z różnorodnym bagażem doświadczeń. Projekt TC4PI ma wspierać nauczycieli w nabywaniu kompetencji różnojęzycznych, ale także w promowaniu postaw tolerancji i integracji dla różnorodności.